Doelstellingen en objectieven

De vereniging ORTHOPROFS heeft tot sociaal doel, de levenskwaliteit van de mindervaliden te verbeteren, door middel van revalidatie en re-integratie zodat ze de mogelijkheid krijgen om terug actief te kunnen deelnemen aan het sociaal gemeenschaps- of gezinsleven.

Om deze doelstellingen te realiseren zal de verenigingalle noodzakelijke inspanningen leveren tot:

  • Het aanmoedigen en promoveren van revalidatie programma’s voor personen met een handicap.
  • Het voorstellen, promoveren en ontwikkelen van technologieën, het onderzoek en vorming bij alle groepen praktiserende vakmensen, als ook bij de bevoegde en verantwoordelijke instanties, teneinde de nieuwste verzorgingstechnieken te leren kennen.
  • Het met alle mogelijkheden bevorderen van de integratie van de mindervalide in het sociaal leven en de gemeenschap sensibiliseren van hun problemen.
  • Het ontwikkelen van regionale industriële structuren die onderdelen en uitrustingen kunnen vervaardigen geschikt voor de re-integratie van de mindervalide waarbij rekening wordt gehouden met de sociale wetgeving, die van kracht is in de verschillende landen.
  • Het leveren van informatie en documentatie over heel de wereld aan alle groepen vaklui, alsook aan de leraars door middel van conferenties, seminaries en bijscholing. Naar specifieke doelgroepen.
  • Het aanmoedigen, promoveren, verdedigen en ontwikkelen van Professionele producten.
  • Te behartigen , te bestuderen, te ontwikkelen en te verdedigen, zowel op economisch, sociaal, cultureel als maatschappelijk vlak. Hiertoe zal de vereniging kunnen overgaan, door middel van gemeenschappelijke acties, tot het organiseren en aanmoedigen van allerlei economische, sociale, culturele, juridische en maatschappelijke manifestaties of acties.
 De vereniging mag alle handelingen verrichten of (handels)daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezelijkheid van haar doel te maken hebben.
  • De mogelijkheid te bieden, als een neutrale adviesgroep, om raad van expertisen of bestekken.

Kom langs bij één van de Orthoprofs leden in jouw buurt