Orthoprofs Vlaanderen

De naam Orthoprofs staat voor een verining van erkende, professionele orthesisten, prothesisten, bandagisten & orthopedische schoentechnologen die een gezamenlijk kwaliteits- en servicecharter ondertekend hebben. Orthoprofs leden zijn gediplomeerde orthopedische technologen die hulpmiddelen voor revalidatie, lichaamscorrecties, mobiliteit, sport & hygiëne verstrekken. De Orthoprofs groepering werkt autonoom, onafhankelijk en sociaal ongebonden.

Doelstellingen & Objectieven

De vereniging Orthoprofs heeft tot sociaal doel, de levenskwaliteit van de mindervaliden te verbeteren, door middel van revalidatie en re-integratie zodat ze de mogelijkheid krijgen om terug actief te kunnen deelnemen aan het sociaal gemeenschaps- of gezinsleven.

Nuttige informatie
Verjaringstermijnen

 

"Het geel kruis is het herkenningssymbool voor alle orthopedische bedrijven of sectoren."

Kom langs bij één van de Orthoprofs leden in jouw buurt